Danh mục sản phẩm
Download phần mềm

Download phần mềm

24/09/2015 22:56:09

Tổng hợp link download các phần mềm của các hãng như: - HIKVISION: + iVMS 5200: phần mềm tính phí theo license. + iVMS 4200: xem và quản lý các thiết bị của Hikvision trên Window, Mac miễn phí + iVMS 4500: phần mềm trên Smartphone + SADP: tìm kiếm v

Chi Tiết