Danh mục sản phẩm

Trung tâm báo động Lightsys 8, 16, 24 ,32, 40, 48 Zone - ISRAEL

Mã hàng: RP432P-8Z
Trạng thái: Còn hàng

Liên hệ

Số lượng: - +
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Thông số

RP432P - Trung tâm báo động 8 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 8 Zone có dây bàn phím LCD
+ 8 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice). 
+ Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
+ Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
+ 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
4,950,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 16 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 16 Zone có dây:  
- 16 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
6,710,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 24 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 24 Zone có dây:  
- 24 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
8,470,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 32 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 32 Zone có dây:  
-32 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
10,230,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động LightSYS 40 Zone có dây

Trung tâm báo động LightSYS 40 Zone có dây
- 40 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
11,990,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 48 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 48 Zone có dây
- 48 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.
13,750,000 VNĐ
 

RP432P - Trung tâm báo động 8 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 8 Zone có dây bàn phím LCD
+ 8 vùng có dây, báo ra 3 số điện thoại ( Tăng lên 16 số nếu dùng thêm Module voice). 
+ Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
+ Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
+ 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
4,950,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 16 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 16 Zone có dây:  
- 16 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
6,710,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 24 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 24 Zone có dây:  
- 24 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
8,470,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 32 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 32 Zone có dây:  
-32 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
10,230,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động LightSYS 40 Zone có dây

Trung tâm báo động LightSYS 40 Zone có dây
- 40 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.  
11,990,000 VNĐ

RP432P - Trung tâm báo động 48 zone LightSYS- israel

Trung tâm báo động LightSYS 48 Zone có dây
- 48 vùng có dây, báo ra 16 số điện thoại. 
- Bật tắt bằng bàn phím ( Thêm tính năng bật tắt từ phần mềm cài trên điện thoại di động nếu lắp thêm Module IP). 
- Có 4 rơ le có thể lập trình để bật tắt 4 thiết bị khác nhau.    
- 1 bộ bao gồm bao gồm:  Tủ trung tâm chống cháy, bàn phím LCD, biến áp, Ắc quy khô 12V-7Ah.
13,750,000 VNĐ